Tag Archives: BEC FLS 400W

โครงการติดตั้งสปอร์ตไลท์ LED BEC FLS 400W ภายในบริเวณสนามฟุตบอล

โครงการติดตั้งสปอร์ตไลท์ LED BEC FLS 400W ภายในบริเวณสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง ก่อนการติดตั้งโคมในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการออกแบบแสงก่อนการติดตั้งจริง เพื่อให้แสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐานสนามกีฬา สว่างทั่วกระจายบริเวณ ไม่เกิดแสงแยงตา ดูข้อมูลสปอร์ตไลท์เพิ่มเติมได้ที่นี่