หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

ระบบโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคา โดยใช้แบตเตอรี่ เพื่อสำรองกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับ

คือจะมีระบบแบตเตอรี่ มาสำรองพลังงาน รูปแบบการทำงาน คือเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็แปลงเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง (DC) แล้วส่งต่อมายัง ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ซึ่งไฮบริดอินเวอร์เตอร์ก็แปลงเป็นไฟกระแสสลับ (AC) จะจ่ายกระแสไฟให้กับระบบกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน และกำลังไฟฟ้าที่เหลือ จะถูกเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่สำรอง เมื่อกำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์น้อยเกินไป ระบบจะดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาช่วยเสริม ในกรณีที่ไฟดับ ระบบจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

จุดเด่นของระบบนี้คือ มีระบบสำรองไฟในช่วงที่ไฟดับ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นจะต้องใช้

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

Solar Rooftop ระบบไฮบริด เป็นระบบการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่มีแบตเตอรี่ไว้สำรองพลังงาน เพื่อใช้เวลาที่ไฟจาการไฟฟ้าดับ

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

เมื่อมีแสงแดดแผง โซล่าเซลล์ จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อผลิต เป็นไฟกระแสตรงผ่านอินเวอร์เตอร์ เพื่อกระทำชาร์จกระแสไฟฟ้า ไปสู่แบตเตอรี่ จนเต็ม ขณะเดียวกัน อินเวอร์เตอร์ ก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ ส่งไปใช้งาน ยังวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าข้างในบ้านด้วย

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

เมื่อมีเงามาบดบังแสงแดด หรือ เมื่อมีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านมากขึ้น ระบบโซล่าเซลล์ จะผลิตกระแสไฟได้ลดลง อินเวอร์เตอร์จะทำการประเมินผล และก็ สั่งให้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาใช้ด้วยกัน

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

ในกลางคืน แผงโซล่าเซลล์ จะหยุดดำเนินการ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดใช้ ตอนนี้จะใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับ ระบบจะดึงพลังงาน จากแบตเตอรี่มาใช้จนหมด (ขึ้นอยู่กับ ขนาดของแบตเตอรี่ แล้วก็ปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับใครที่ต้องการหาความรู้ หรือ สนใจที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ Solar Rooftop คลิก

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โซล่ารูฟท็อป แบบออนกริด

แผงโซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่ารูฟท็อป