Showing all 12 results

FSL

แบรนด์คุณภาพนำเข้าจากประเทศจีน มีนวัตกรรมช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูงเพราะมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานอยู่เสมอ ผ่านมาตรฐาน มอก. สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นด้วยค่าIP44 มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพสินค้า

-20%