Showing all 3 results

คมไฟถนน LED 250W

โคมไฟถนน LED 250W ( LED Street Light 250W ) สำหรับเทคโนโลยี LED ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นโคมไฟถนน LED ที่มีวัตต์สูงค่อนข้างมาก เน้นการใช้งานในเสาไฟที่มีความสูง เพื่อให้ความสว่างลงมาถึงพื้นได้มากและกินพื้นที่กว้าง ทางบริษัทแนะนำให้ใช้สินค้าที่คุณภาพสูงสักหน่อย เพื่อให้อายุการใช้งานยาว เนื่องจากการเปลี่ยนตัวโคมในระดับความสูงมากๆ เช่น เสาไฟถนน 9 เมตร หรือ 12 เมตร ทำได้ค่อนข้างยาก และต้องใช้ช่างไฟผู้ชำนาญการ

-25%
฿3,900.00 บาท