มาตรฐาน IP คืออะไร? แบบไหนที่เหมาะสำหรับคุณ?

 

มาตรฐาน IP หรือชื่อเต็มคือ (Ingress Protection Ratings) ที่หมายถึง มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำนั่นเอง ซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า IP Rating, IP Code, IP Standard บ่อยๆ ซึ่งค่าIPนี้จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันของแข็งและของเหลวในงานของเครื่องจักรและอุปกรณไฟฟ้าต่างๆ โดยมีระดับของของแข็งตั้งแต่ 0 ถึง 6 ระดับของของเหลวตั้งแต่ 0 ถึง 9k ในแต่ละดับก็จะมีรายละเอียดที่สามารถป้องกันได้แตกต่างกันออกไป ดังนี้

ระดับค่าป้องกันของแข็ง มี 7 ระดับ


ระดับ

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด

0

ไม่สามารถป้องกันใดๆได้เลย

1

 สามารถป้องกันการกระแทกที่เป็นของแข็งที่มีขนาด 50 mm. ขึ้นไปได้ โดยไม่ได้ตั้งใจ
เช่น มือ แขน เป็นต้น

2

สามารถป้องกันการกระแทกที่เป็นของแข็งที่มีขนาด 12 mm. ขึ้นไปได้
เช่น นิ้วมือ เป็นต้น

3

สามารถป้องกันการกระแทกที่เป็นของแข็งที่มีขนาด 2.5 mm. ขึ้นไปได้
เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เป็นไขควงต่างๆ เป็นต้น

4

สามารถป้องกันการกระแทกที่เป็นของแข็งที่มีขนาด 1 mm. ขึ้นไป
เช่น แมลง สายไฟ เส้นลวด เป็นต้น

5

สามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กได้ แต่อาจมีการเล็ดลอดเข้าไป และก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์

6

สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระดับค่าป้องกันของเหลว มี 11 ระดับ


ระดับ

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด

0

ไม่สามารถป้องกันใดๆได้เลย

1

สามารถป้องกันของเหลวที่ตกกระทบกับอุปกรณ์ในแนวตั้ง
เช่น หยดน้ำฝน

2

สามารถป้องกันของเหลวที่ตกกระทบกับอุปกรณ์ในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ที่ทำมุมสูงสุด 15 องศา จากแนวตั้ง

3

สามารถป้องกันของเหลวที่ตกกระทบกับอุปกรณ์ในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ที่ทำมุมสูงสุด 60 องศา จากแนวตั้ง

4

สามารถป้องกันของเหลวที่ตกกระทบกับอุปกรณ์ในทุกทิศทางรอบตัวอุปกรณ์

5

สามารถป้องกันของเหลวที่เกิดจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ในทุกทิศทางรอบตัวอุปกรณ์

6

สามารถป้องกันของเหลวที่เกิดจากการฉีดอย่างรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ในทุกทิศทางรอบตัวอุปกรณ์

6k

สามารถป้องกันของเหลวที่เกิดจากการฉีดแรงดันสูงที่ตัวอุปกรณ์ในทุกทิศทางรอบตัวอุปกรณ์

7

สามารถป้องกันของเหลวที่จะแทรกซึมเข้าไปในตัวอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การแช่อุปกรณ์ลงในน้ำที่มีความลึก เป็นระยะเวลา 30 นาที

8

สามารถป้องกันของเหลวที่จะแทรกซึมเข้าไปในตัวอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์

9k

สามารถป้องกันของเหลวที่เกิดจากการฉีดอัดแรงดันสูงได้ทั่วทุกทิศทางรอบตัวอุปกรณ์


ยกตัวอย่างเช่น


IP54
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไป
โดยฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปนั้นต้องไม่มีผลใดๆต่อการทำงานของอุปกรณ์และมีความสามารถที่จะป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

IP65
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

IP66
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

IP66K
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

IP67
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

IP68
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร

IP69K
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงพิเศษที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80 °C

สินค้าทั้งหมดดูทั้งหมด