Tag Archives: โซลาร์เซลล์

SOLAR RICH PV-Panel เป็นแผงโซล่าร์เซลล์คุณภาพสูง

SOLAR RICH PV-Panel เป็นแผงโซล่าร์เซลล์คุณภาพสูง SOLAR RICH PV-Panel คือ แผงโซล่าเซลล์ ที่ถูกผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานในการควบคุมกระบวนการผลิตสูงมาก มีการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย มีกำลังผลิตขนาดใหญ่ระดับต้นๆของประเทศผู้ผลิต SOLAR RICH PV-Panel : เลือกผลิตจากโรงงานชั้นนำ ผลิตจากเซลล์ซิลิกอนเกรด A แท้! เชื่อถือและมั่นใจได้ในคุณภาพ SOLAR RICH PV-Panel : คุณภาพมาตรฐานเชื่อถือได้ เพราะ SOLAR RICH PV-Panel เป็น โซล่าเซลล์ ที่เลือกผลิตจากโรงงานมาตรฐานสูงโดยตรง ไม่ใช่การสั่งสินค้าผ่านบริษัทนายหน้าที่เข้ามาทำการตลาดเพื่อหาผู้ซื้อ ซึ่งเกือบทั้งหมดมักจะไม่ได้มีโรงงานของตัวเอง โดยมากใช้การวิ่งหาโรงงานที่สามารถลดราคาให้ตนเองได้ เพื่อให้เหลือส่วนต่างจากการทำการค้า ซึ่งแน่นอนว่าการทำให้ได้มาซึ่งกำไรส่วนต่างนั้นไม่ง่ายเลย แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นคือการลดคุณภาพ ลดเกรดของวัสดุหลักไปใช้เป็น Cell เกรด B ดังนั้นจึงไม่อาจเชื่อถือในคุณภาพได้ เพราะเกรดของวัสดุและคุณภาพของผลึก Silicon cell อาจถูกเลือกใช้เป็นเกรดรอง จาก Grade :A แท้ ไปเป็น เกรด Grade […]

ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (On Grid) คืออะไร??

ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (On Grid) คืออะไร??

ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (On Grid) คืออะไร?? ระบบออนกริด (On Grid) เป็นระบบโซลาร์เซลล์แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า (ไฟบ้าน) การผลิตไฟฟ้าระบบนี้จะใช้แผงโซลาร์เซลล์สำหรับการกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นจะจ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) หรือพูดง่ายๆ ก็คือหม้อแปลงไฟนั้นเอง ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแส (DC) ตรงเป็นไฟกระแสสลับ (AC) และจะต่อเข้ากับระบบไฟบ้าน เพื่อใช้งานร่วมกันต่อไป ระบบออนกริดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยประหยัดพลังงาน โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งระบบนี้เหมาะกับการใช้งานในตอนกลางวันเท่านั้น เช่น บ้านที่มีการใช้งานในตอนกลางวัน อาคารสำนักงานที่ทำงานตอนกลางวัน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ ออฟฟิต เป็นต้น อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริดคืออะไรและทำงานอย่างไร ??              อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีเงื่อนไขว่า มีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ และมีไฟบ้านเท่านั้น เนื่องจากเป็นการป้องกันเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาซ่อมไฟ อาจได้รับอันตรายได้ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ จะถูกนำมาใช้งานในตอนกลางวัน แต่เมื่อมีการใช้ไฟมากเกินว่าระบบผลิตได้ ระบบจะจ่ายไฟบ้านเข้ามาเสริมอีกแรง และเมื่อตอนเย็นใกล้ค่ำโวลท์ของแผงโซลาร์จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนด อินเวอร์เตอร์ จะปิดตัวลงอัตโนมัติและกลับไปใช้ไฟบ้านตามปกติ รอรุ่งเช้าของวันใหม่เมื่อมีแสงสว่างโวลท์ของแผงโซลาร์จะค่อยๆสูงขึ้น ทำให้อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง […]