ห้องคลีนรูม คืออะไร ต้อง ใช้โคมไฟคลีนรูม แบบไหน

ห้องคลีนรูม-คืออะไร-ต้อง-ใช้โคมคลีนรูม-แบบไหน

ห้องคลีนรูม คืออะไร ต้อง ใช้โคมคลีนรูม แบบไหน ห้องคลีนรูม คืออะไร ทำไมถึงเรียกว่าห้องคลีนรูป และเราควรเลือกไฟแบบไหน หรือ โคมคลีนรูม แบบไหนในห้องคลีนรูม ห้องที่มีการออกแบบ ก่อสร้าง และการใช้งาน ที่มีการควบคุมจำนวนอนุภาค และปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิ ความดันอากาศ ความชื้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องคลีนรูม หรือห้องสะอาดนั้น ๆ นอกจากนั้น จะต้องมีการเฝ้าระวังโดยการติดตามตรวจสอบ ความสะอาดของห้องให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดในตลอดระยะเวลาการใช้งาน การควบคุมปัจจัยที่จะมีผลต่อปริมาณฝุ่นละอองที่พัดผ่านเข้ามาในห้องคลีนรูมเช่น ความเร็วลม อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการเติบโตของจุลินทรีย์ เชื้อโรค และอื่นๆ ถือเป็นสิ่งปนเปื้อนในห้อง ที่ทำให้ห้องคลีนรูม ไม่สะอาด ดังนั้น ห้องคลีนรูม คือ ห้องสะอาด จากทุกค่าปัจจัยโดยรวมของ ห้องคลีนรูม จะมีการควบคุมให้ไม่เกินค่าในระดับค่ามาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ คุณสมบัติของห้องคลีนรูม หรือห้องสะอาด มีอะไรบ้าง ? คุณสมบัติจำเพาะสำหรับห้องคลีนรูม ที่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน ให้สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ ห้องคลีนรูม […]