Tag Archives: สาเหตุที่หลอดไฟ LED กะพริบและวิธีการแก้ไข

สาเหตุที่หลอดไฟ LED กะพริบและวิธีการแก้ไข

สาเหตุที่หลอดไฟ-LED-กะพริบและวิธีการแก้ไข

สาเหตุที่หลอดไฟ LED กะพริบและวิธีการแก้ไข สาเหตุที่หลอดไฟ LED กะพริบและวิธีการแก้ไข หลอดไฟ LED กะพริบ เกิดจากอะไร?  (การกะพริบที่มนุษย์มองเห็น) 1. ไดรเวอร์ LED ไม่มีคุณภาพ – ไดร์เวอร์ LED เป็นส่วนประกอบหลักของหลอดไฟ LED มีการทำงานเป็นระบบที่จัดการกระแสไฟฟ้า และยังสามารถเป็นตัวกันกระแทกได้อีกด้วย ไดรเวอร์มีทั้งหมด 2 ประเภท ไดรเวอร์ LED แบบแรงดันคงที่ ที่ใช้โดยสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่สม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนใหญ่ใช้ก็ต่อเมื่อ LED เชื่อมต่อกับไดรเวอร์แบบขนานและอยู่ในการกำหนดค่าโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าไดรเวอร์จะออกโหลดแรงดันไฟฟ้าใน LED แต่ละดวงอย่างต่อเนื่อง ไดรเวอร์ LED ประเภทที่ 2 ไดร์เวอร์ LED ในปัจจุบันคงที่ซึ่งจัดการกระแสเดิมที่เข้าสู่ไดโอดของ LED ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ทำงานต่อไปใน pn ไดรเวอร์ที่ผิดพลาดอาจทำให้เกิดการสั่นไหวเนื่องจากจะเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากความร้อนเมื่อเวลาผ่านไป 2. วิธีเดินสายไฟ – การเชื่อมต่อที่วงจรหลวมอาจทำให้หลอดไฟ LED เกิดการกะพริบได้ เป็นเพราะการติดตั้งของช่างที่ไม่ได้ตรวจสอบระหว่างการจัดวางอุปกรณ์เข้ากับจุดเชื่อมต่อ […]