Tag Archives: ปัญหาแสงบาดตา

ปัญหาแสงแยงตา

    แสงแยงตา ค่าแสงแยงตาที่เกิดขึ้นจากโคมไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟเพดาน ไฟดาวน์ไลท์ โคมไฮเบย์ โคมสปอตไลท์ หรือรวมไปถึง โคมไฟถนน ก็ตาม เมื่อแสงจากโคมไฟเหล่านี้ได้ส่องมากระทบเข้าดวงตาของเรานั้น อาจจะทำให้เราอารมณ์เสียอยู่เรื่อยไป วิธีการในการแก้ปัญหาง่ายๆ คือการหลับตา หรี่ตา เพื่อลดการรับแสงเข้ามาผ่านตาของคุณ แต่ถ้าหากช่วงเวลานั้นท่านกำลังขับรถยนต์ หรือยานพาหนะอย่างอื่นอยู่ การหลับตาหรือหรี่ตาอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ หรือแม้แต่ขณะเราออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแล้วอยู่ๆ มีแสงแยงตาของคุณ นั้นอาจจะทำให้คุณหมดอารมณ์ในการเล่นกีฬาไปเลยก็ได้ สาเหตุ ตามที่กล่าวถึงด้านบนนั้น สาเหตุหลักๆ มีอยู่ 2 อย่างที่ทำให้เกิดค่าแสงแยงตาขึ้นได้ คือ 1.  แหล่งกำเนิดแสง 2.  การรับแสงของดวงตาคน วิธีการแก้ปัญหา ในการรับแสงของรูม่านตาแต่ละบุคคลนั้นมีการรับแสงที่แตกต่างกันไป ในสถานที่หนึ่งบางคนมองว่าแสงสว่างมากเกินไป แต่บางคนอาจจะมองว่าแสงสวยงามกำลังดี วิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ คือการใส่แว่นกันแดด แต่การจะให้ใส่แว่นกันแดดตอนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ก็คงจะไม่สะดวกนัก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาแสงแยงตาที่ดีที่สุดคือการแก้ไขที่แหล่งกำเนิดแสง ซึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดแสงจากโคมไฟทั่วไปมาอธิบายนะครับ ปัจจัยที่ทำให้โคมไฟ มีค่าแสงแยงตาสูง 1. เลนส์ของโคมไฟ เลนส์ของโคมไฟนั้นทำหน้าที่บังคับแสงให้แสงนั้นพุ่งไปในทิศทางที่เราต้องการ และยังเป็นตัวป้องกันไม่ให้ฝุ่นละออง ความชื้นหรือน้ำ ที่อาจทำให้เม็ด LED ที่อยู่ข้างในเกิดความเสียหายได้ ถ้าเราเลือกเลนส์ที่มีค่าของมุมกระจายแสงไม่เหมาะกับความต้องการก็อาจทำให้เกิดค่าแสงแยงตาได้ […]