ท่อ HDPE สำหรับระบบร้อยสายไฟ

  • ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982-2556
  • ทนกรดและด่างได้เป็นอย่างดี
  • โรงงานที่ผลิตได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO9001-2015
  • สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้
***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ