ไฟ LED เส้น FSL 9W 50 เมตร แสงสีเหลือง YELLOW

  • กำลังไฟ 9W
  • แสงสีเหลือง YELLOW
  • ความยาว 50 เมตร
  • จำนวน 60 ชิปต่อ 1 เมตร
  • ไฟเส้นหุ้มด้วย N-PVC กันเหลือง
  • มาตรฐาน IP65
  • Power Factor 0.9
  • ใช้รวมกับสวิตช์หรี่ไฟได้ (dimmer)

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***