ไฟฉุกเฉิน LED 5W FLS EMERGENCY

  • โคม LED 5W จำนวน 2 โคม
  • สามารถเปิดใช้งานได้ทีละ 1 โคม
  • โคมปรับหมุนได้ 360°
  • แบตเตอรี่ 4V 4Ah Lead-acid
  • ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ 16-24 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาใช้งาน เปิดพร้อมกัน 2 โคม : 4 ชั่วโมง, เปิด 1 โคม : 8 ชั่วโมง
  • มาตรฐาน มอก.1955-2551
  • รับประกัน 2 ปี
***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ