ไฟฉุกเฉิน LED 10W IWACHI GE-2003

– สามารถสำรองไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นาน 4-6 ชม.
– มีความทนทาน แข็งแรง น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง
– ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551
– อายุการใช้งานยาวนาน 30,000 ชั่วโมง

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ

ไฟฉุกเฉิน LED 10W IWACHI GE-2003

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ
Scroll Up