โคมไฮเบย์ LED 250W EVE ECO

฿3,736 บาท

– แสงขาว (Daylight) 6,500K
– เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารที่ไม่โดนฝน ด้วยค่ามาตรฐาน IP54
– ผ่านมาตรฐาน มอก.

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
ล้างค่า
เปรียบเทียบ
Scroll Up