โคมไฮเบย์ LED 200W EVE ECO

– แสงขาว (Daylight) 6,500K
– เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารที่ไม่โดนฝน ด้วยค่ามาตรฐาน IP54
– ผ่านมาตรฐาน มอก.

สินค้ายกเลิกการจำหน่าย

ไฮเบย์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

[print-me target=”div.tab-panels, img.wp-post-image.skip-lazy”]

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***