โคมไฟถนน LED 100W GATA VARD

รายละเอียด
– แรงดันไฟ 220-240V.
– ให้ค่าแสงขาว (Daylight) 6500K
– ไม่สามารถหรี่ไฟได้
– ค่าความสว่าง 10000 ลูเมนต์
– ค่าความถูกต้องของสี (CRI) >80

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***