โคมไฟถนนหลังเต่า Lunar SC532

– ตัวโคมไฟผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ปลอดสนิม
– ติดตั้งคู่กับหลอด HID ขั้ว E40
– มาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65
– รับประกันการใช้งานนานถึง 1 ปีเต็ม

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ