เหล็กเจโบล์ท (J-Bolt)

เหล็กเจโบล์ท (J-Bolt) สำหรับการสร้างรากฐานอาคาร หรือ ยึดเสาต่างๆ มี 4 ขนาดให้เลือกดังนี้

  • 3/4″x40cm 
  • 1″x40cm   
  • 3/4″x50cm 
  • 1″x50cm
***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ