กราวด์หรอด (Ground Rod)

กราวด์หรอด (Ground Rod) หรือหลักดิน คือแท่งโลหะที่ฝังลงในดินเพื่อเป็นตัวเชื่อมสายต่อหลักดินจากเมนสวิตช์เข้ากับดิน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกระจายประจุไฟฟ้าลงสู่พื้นดินเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว ฟ้าผ่า เป็นต้น

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ