หลอดไฟฆ่าเชื้อ TUV T8 18w Iwachi

– หลอด TUV ขนาด T8
– ปล่อยรังสี UV-C ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 245 nm
– สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในน้ำและอากาศ
– เหมาะสำหรับห้องแล็บ ห้องทดลอง อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
**รังสี UV ทุกชนิดควรระวังไม่ให้ถูกผิวหนังหรือตาเป็นเวลานาน**

เปรียบเทียบ
Scroll Up