หลอดไฟฆ่าเชื้อ TUV T8 15w Philips

– เป็นหลอด T8 ขั้ว G13
– สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตเล็กๆ รวมถึงตะไคร่น้ำ
– เป็นรังสีที่มีอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรุนแรง ไม่ควรให้ถูกผิวหนังหรือตาเป็นเวลานาน
– อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ