หลอดไฟฆ่าเชื้อ LED T8 9W Iwachi

– หลอด LED ขนาด T8
– ปล่อยรังสี UV-A ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 395 nm
– เหมาะสำหรับห้องแล็บ ห้องทดลอง อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
**รังสี UV ทุกชนิดควรระวังไม่ให้ถูกผิวหนังหรือตาเป็นเวลานาน**

เปรียบเทียบ
Scroll Up