ปลั๊กพ่วง 3 ช่อง 1 สวิตช์ 5 เมตร DATA AP3159

  • สายไฟยาว 5 เมตร
  • ตัวปลั๊กมี 3 ช่อง 1 สวิชต์
  • รองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2300 วัตต์
  • สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 11-2553
  • สวิตช์นิรภัย IEC 60934 มอก. 824-2551
  • เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166-2549
  • เต้ารับและเต้าเสียบมาตรฐาน มอก. 166-2549
  • ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
  • วัสดุไม่ลามไฟ
  • มีม่านนิรภัย
***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ