อุปกรณ์ HDPE ระบบร้อยสายไฟ ข้อโค้งไฟฟ้า 90°C

  • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16963
  • ความหนาของสินค้าผลิตตามมาตรฐาน มอก.982
  • โรงงานที่ผลิตได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO9001-2015
  • สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้
***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***