โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด ทำงานอย่างไร

โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด ทำงานอย่างไร

โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด ทำงานอย่างไร-1

ระบบ โซล่ารูฟท็อป ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโดยใช้แบตเตอรี่

แต่ไม่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เรียกระบบนี้ว่า ระบบออฟกริด ระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรรี่สำรอง (ออฟกริด) เป็นระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับสายของการไฟฟ้าโดยโซล่าเซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัว Charge controller เพื่อเก็บกระแส ไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ในช่วงกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอ กระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และ inverter แปลงเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

และส่วนที่ผลิตเกินออกมาจะถูกนำไปเก็บไว้ในแบต ในเวลากลางคืนระบบก็จะใช้ กระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ โซล่ารูฟท็อป เหมาะสมสำหรับพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือต้องการใช้เพื่อสำรองไฟไว้ใช้เมื่อยามที่ไฟฟ้าดับ เป็นต้น

ระบบโซล่าออฟกริด ต้องการ การคำนวณที่ถูกต้องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้านเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในประจำวันหรือแม้แต่ในฤดูที่มีแสงแดดน้อย ราคาของแบตเตอรี่และ ออฟกริดอินเวอร์เตอร์แพงกว่า ระบบออนกริดอยู่มาก ดังนั้นระบบออฟกริดจึงนิยมใช้ในพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ระบบออฟกริดส่วนใหญ่จะใช้ควบคู่กับเครื่องปั่นไฟ ในกรณีที่แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ ฝนตก ท้องฟ้ามืดครึ้ม หรือ มีเมฆ มีฝุ่น มีหมอก

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป (ออฟกริด)

ระบบออฟกริด เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีแบตเตอรี่เก็บพลังงาน สำรอง เพื่อไว้ใช้ในเวลาที่แสงอาทิตย์หมดไป หรือเวลากลางคืน โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับสายส่ง

ไฟฟ้าของการไฟฟ้า) อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า25ปี ระบบมีความทนทาน มีขนาดกำลังการผลิต(KW) ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมสามารถผลิตไฟใช้ฟรีได้ทันทีหลังติดตั้งระบบ มั่นใจในคุณภาพ มั่นใจ Solar Rich

โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด ทำงานอย่างไร

ะบบออฟกริด เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนแผงโซล่าเซลล์

แผงโชล่าเซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า กระแสตรง(DC)  และส่งผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกัน ระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟฟ้าเป็น กระแสสลับ(AC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้าน

โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด ทำงานอย่างไร

ในช่วงที่แสงอาทิตย์หมดไปหรือในเวลากลางคืน

ระบบจะดึงไฟ จากแบตเตอรี่ ที่เก็บพลังงานไว้ในตอนกลางวันมาจ่ายเป็นไฟฟ้า กระแสสลับ(AC) ผ่านอินเวอร์เตอร์ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน

กรณีที่แบตเตอรี่หมดขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลากลางคืน ระบบจะไม่สามารถผลิตไฟได้ต่อไป ทำให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้า ต่อไปได้ ดังนั้น ในการออกแบบขนาดและจำนวนแบตเตอรี่ที่ใช้

จะต้องคำนึงถึงขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ และระยะเวลาที่ จะเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆด้วย

สำหรับใครที่ต้องการหาความรู้ หรือ สนใจที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ Solar Rooftop คลิก

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โซล่ารูฟท็อป แบบออนกริด

แผงโซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่ารูฟท็อป