การออกแบบแสง
มีความจำเป็นอย่างไร?

      ในการที่เราจะเปิดกิจการ โรงงาน สนาม หรือ พื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง อาจจะเคยประสบปัญหาในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับระบบไฟส่องสว่างคือ จะติดตั้งกี่จุด กี่ประเภท ขนาดและจำนวนหลอดไฟที่จำเป็นต้องใช้ หากบริษัทหรือที่ทำงาน ติดตั้งหลอดไฟน้อยเกินไป ก็มีผลต่อบรรยากาศในการทำงาน ดูไม่สว่างสดใส อาจเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเกิดปัญหาสุขภาพสายตาของพนักงาน
แต่หากติดตั้งมากเกินไป ทำให้เกิดแสงสว่างมากเกินไป ก็ส่งผลต่อสายตาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดไฟและเปลี่ยนหลอดไฟมากเกินความจำเป็น ค่าติดตั้งที่ช่างไฟฟ้าอาจคิดค่าแรงเป็นจุดในการติดตั้ง รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการ ออกแบบแสง และ คำนวนแสงก่อนการก่อสร้าง

โปรแกรม DIALux EVO

โปรแกรมฟรีแวร์จากประเทศเยอรมันนี เป็นโปรแกรมที่สามารถจำลองแสงสว่าง และ จำลองโครงสร้าง 3 มิติได้ ตัวโปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชั่นหลายหลาย และ มีความแม่นยำในการคำนวน
จึงทำให้เป็นที่นิยมทั้งใน และ ต่างประเทศ เหมาะแก่การทำแบบจำลองงานก่อสร้างเป็นแบบ 3 มิติ
และ การออกแบบแสง เป็นอย่างยิ่ง

ผลงานที่ผ่านมา

ในการออกแบบ และ คำนวนแสงนั้นเราได้มอบหมายให้วิศวกรชำนาญการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคำนวนแสง และ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง
และ แม่นยำ เพราะสำหรับโครงการการก่อสร้างแล้วนั้น ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ตามมาได้ และนี้คือตัวอย่างผลงานการคำนวน
แสงและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ให้กับลูกค้าโดย
ทีมงานเรา

โครงการออกแบบแสงบริเวณอาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

-25%
New

โครงการออกแบบแสงเต็นท์รถแห่งหนึ่ง

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงโรงจอดรถของบ้านแห่งหนึ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงบริเวณถนน

ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

-25%

โครงการออกแบบแสงบริเวณถนน

ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงบริเวณสนามกีฬา
กลางแจ้งแห่งหนึ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงบริเวณสนามกีฬาในร่ม
แห่งหนึ่ง

-25%
฿2,475.00 บาท

โครงการออกแบบแสงบริเวณสนามกีฬา
กลางแจ้งแห่งหนึ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงบริเวณสนามกีฬา
บาสเก็ตบอลแห่งหนึ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งหนึ่ง ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงให้กับสนามเทนนิส โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel
ณ จังหวัดชลบุรี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงบริเวณทางเดินของ Community Mall แห่งหนึ่ง
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร