การออกแบบแสง
มีความจำเป็นอย่างไร?

      ในการที่เราจะเปิดกิจการ โรงงาน สนาม หรือ พื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง อาจจะเคยประสบปัญหาในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับระบบไฟส่องสว่างคือ จะติดตั้งกี่จุด กี่ประเภท ขนาดและจำนวนหลอดไฟที่จำเป็นต้องใช้ หากบริษัทหรือที่ทำงาน ติดตั้งหลอดไฟน้อยเกินไป ก็มีผลต่อบรรยากาศในการทำงาน ดูไม่สว่างสดใส อาจเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเกิดปัญหาสุขภาพสายตาของพนักงาน แต่หากติดตั้งมากเกินไป ทำให้เกิดแสงสว่างมากเกินไป ก็ส่งผลต่อสายตาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดไฟและเปลี่ยนหลอดไฟมากเกินความจำเป็น ค่าติดตั้งที่ช่างไฟฟ้าอาจคิดค่าแรงเป็นจุดในการติดตั้ง รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการ ออกแบบแสง และ คำนวณแสงก่อนการก่อสร้าง

โปรแกรม DIALux EVO

โปรแกรมฟรีแวร์จากประเทศเยอรมันนี เป็นโปรแกรมที่สามารถจำลองแสงสว่าง และ จำลองโครงสร้าง 3 มิติได้ ตัวโปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชั่นหลายหลาย และ มีความแม่นยำในการคำนวณ จึงทำให้เป็นที่นิยมทั้งใน และ ต่างประเทศ เหมาะแก่การทำแบบจำลองงานก่อสร้างเป็นแบบ 3 มิติ และ การออกแบบแสง เป็นอย่างยิ่ง

ผลงานที่ผ่านมา

ในการออกแบบ และ คำนวณแสงนั้นเราได้มอบหมายให้วิศวกรชำนาญการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคำนวณแสง และ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และ แม่นยำ เพราะสำหรับโครงการการก่อสร้างแล้วนั้น ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ตามมาได้ และ นี้คือตัวอย่างผลงานการคำนวณแสงและสร้างแบบจำลอง 3 มิติของเรา

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งหนึ่ง ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงให้กับสนามเทนนิส โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel ณ จังหวัดชลบุรี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบแสงบริเวณทางเดินของ Community Mall แห่งหนึ่ง ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการออกแบบแสงรอบตัวอาคาร
ให้กับบริษัท Topbest motor จำกัด
ณ จังหวัดปทุมธานี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง