การออกแบบแสง
มีความจำเป็นอย่างไร?

ในการที่เราจะเปิดกิจการ โรงงาน สนาม หรือ พื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง อาจจะเคยประสบปัญหาในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับระบบไฟส่องสว่างคือ จะติดตั้งกี่จุด ประเภท,ขนาดและจำนวนหลอดไฟ ที่ใช้ หากบริษัทหรือที่ทำงาน ติดตั้งหลอดไฟน้อยเกินไป ก็มีผลต่อบรรยากาศในการทำงาน ดูไม่สว่างสดใส อาจเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเกิดปัญหาสุขภาพสายตาของพนักงาน แต่หากติดตั้งมากเกินไป ทำให้เกิดแสงจ้ามากเกินไป ก็ส่งผลต่อสายตาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดไฟและเปลี่ยนหลอดไฟมากเกินความจำเป็น ค่าติดตั้งที่ช่างไฟฟ้าอาจคิดค่าแรงเป็นจุดในการติดตั้ง รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

ออกแบบแสง คำนวณแสงสว่าง ภายในและภายนอก บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน และ สนาม 

– ออกแบบแสงสว่างให้ของคุณมีแสงสว่างที่มีความพอดี
– ออกแบบแสงสว่างให้อาคารของคุณประหยัดไฟและมีแสงสว่างเพียงพอ
– ออกแบบแสงสว่างตามค่าความสว่างที่คุณต้องการ

 

ติดต่อสอบถาม