Showing the single result

ไฟเซ็นเซอร์ หรือ โคมไฟเซ็นเซอร์


ไฟเซ็นเซอร์ LED หรือ โคมไฟเซ็นเซอร์ LED ที่ให้ความล้ำสมัยในการตรวจจับความเคลือนไหว และ จับแสงสว่าง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเปิด-ปิด โคมไฟแต่อย่างใด เพราะหน้าที่ของไฟเซ็นเซอร์นี้จะทำหน้าที่เปิด-ปิดเองอัตโนมัติ
โดยไฟจะติดเองทันทีเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับเวลามีการเคลือนไหวในรัศมีของหลอดไฟ และ จะดับเองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวในรัศมีของเซ็นเซอร์ โคมไฟเซ็นเซอร์ LED เหมาะสำหรับ ติดไว้ลานจอดรถ ทางเดิน ห้องเก็บของ ห้องน้ำ สะดวกสบายด้วยระบบอัติโนมัติ ไม่ต้องเดินไปเปิดเองที่สวิตซ์ ไฟติดเองเมื่อมีคนเดินผ่าน หรือ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของแสง ติดตั้งง่ายโดยการเสียบกับปล๊กไฟทั่วไป

-6%