Showing the single result

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 240W

          ไฟสปอร์ตไลท์ LED 240W ( LED Spotlight 240W ) สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่องป้ายโฆษณา ส่องสนาม และนำไปติดตั้งได้หลายพื้นที่ เช่น อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ เป็นต้น จำหน่ายแบรนด์ PHILIPS โดยมีการรับประกันคุณภาพสินค้านาน 3 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 โดยทางบริษัทนำมาจัดจำหน่ายในราคาถูก พร้อมให้บริการทั้งด้านรายละเอียดข้อมูล รวมไปถึงบริการจัดส่งทั่วไทย