Showing all 15 results

สปอร์ตไลท์ LED 20W

          สปอร์ตไลท์ LED 20W ( LED Spotlight 20w ) สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่องป้ายโฆษณา ส่องสนาม สามารถนำไปติดตั้งได้หลายพื้นที่ เช่น ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ เป็นต้น  สินค้ารับประกันคุณภาพการใช้งานยาวนาน 1 ถึง 2 ปี
สปอร์ตไลท์ LED 20W แบรนด์ EVE และ BEC ทุกแบรนด์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 และทางเราคัดสรรนำมาจัดจำหน่ายสินค้าในราคาถูก พร้อมให้บริการทั้งด้านคำปรึกษา รายละเอียดข้อมูล รวมไปถึงบริการจัดส่งทั่วไทย