Showing the single result

สปอร์ตไลท์ LED 120W

          สปอร์ตไลท์ LED 120W ( LED Spotlight 120W ) จัดจำหน่ายแบรนด์ PHILIPS ซึ่งมีเทคโนโลยีช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 50% มาพร้อมกับการรับประกันสินค้านาน 3 ปี เหมาะสำหรับนำไปติดตั้งเพื่อส่องสว่างบริเวณทั่วไป เช่น โกดังสินค้า ป้ายโฆษณา สถานที่สาธารณะ โรงแรม เป็นต้น ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง