Showing all 10 results

โคมไฮเบย์ LED PHILIPS

โคมไฮเบย์ LED PHILIPS เป็นแบรนด์คุณภาพที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆกลุ่ม ซึ่งสินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. และการออกแบบดีไซน์ก็มีความทันสมัยและไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟได้เป็นอย่างดี มีจำนวนวัตต์ให้เลือกตั้งแต่ 85w 100w 120w 155w 200w 225w


ฟิลิปส์นั้น จะมีรหัสเรียกค่าแสงที่แตกต่างจากทุกยี่ห้อ ดังนี้
Philips รหัส CW ย่อมาจาก Coolwhite มีค่าแสง 6500k ซึ่งยี่ห้ออื่นจะเป็นแสงขาว (Daylight)
Philips รหัส NW ย่อมาจาก Neutral White มีค่าแสง 4000k ซึ่งยี่ห้ออื่นจะเป็นแสงคูลไวท์ (Coolwhite)