Showing 1–20 of 21 results

โคมไฮเบย์ LED EVE

          โคมไฮเบย์ LED EVE แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถส่องสว่างในพื้นที่กว้างได้โดยแสงไม่มีผิดเพี้ยน มีนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยรังสีUVและรังสีอินฟราเรด ผ่านมาตรฐาน มอก. มีจำนวนวัตต์ตั้งแต่ 50w 100w 150w 200w 250w 300w และรูปแบบหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความต้องการ