Showing all 2 results

โคมไฟเพดาน LED 25W

โคมไฟเพดาน LED 25W มีรูปแบบทรงให้เลือกทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม ติดตั้งใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร เช่น สำนักงาน คอนโด
อพาร์ทเมนท์  ตัวโคมสามารถกระจายความสว่างของแสงได้อย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ สินค้าทุกแบรนด์ทางบริษัทได้ทำการคัดสรรแต่แบรนด์ที่มีคุณภาพนำมาจัดจำหน่าย มีการรับประกันคุณภาพการใช้งานยาวนาน ยินดีให้บริการด้านรายละเอียดเพิ่มเติม รวมไปถึงบริการจัดส่งทั่วไทย

-20%
-62%