Showing all 10 results

โคมไฟถนน LED 30W

          โคมไฟถนน LED 30W (LED Street Light 30W) เป็นจำนวนวัตต์ที่ไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังคงให้ความสว่างชัดเจน สามารถนำไปติดตั้งใช้งานคู่กับเสาไฟถนนที่มีความสูงไม่เกิน 5 – 10 เมตร เช่น ทางเดินภายในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ หน้าบ้าน เป็นต้น ทางบริษัทคัดเลือกแต่แบรนด์คุณภาพที่ผ่านมาตรฐาน มอก. นำมาจัดจำหน่ายในราคาถูกที่สุด พร้อมให้บริการด้านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม รวมไปถึงการจัดส่งทั่วไทย