Showing all 8 results

โคมไฟถนนหลังเต่า E27

โคมไฟถนนหลังเต่า E27 เป็นลักษณะโคมที่คนไทยคุ้นเคย เริ่มแรกจากจะเป็นการใช้กับหลอดแรงดันสูง คือ หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือ หลอดโซเดียม ที่เห็นกันมากตามถนนหลวง ติดกับ เสาไฟ ต่อมาภายหลังจึงพัฒนาตัวโคมให้มีขนาดเล็กลง และสามารถใช้กับหลอดไฟ ขั้ว E27 ที่หาซื้อได้ง่ายและเป็นที่แพร่หลาย นิยมใช้ภายในครัวเรือน เพราะมีราคาถูก ย่อมเยา
***ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน บางรุ่น จะมีการติดตัวเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ไว้ภายในโคมทีเดียว เรียกว่าเปิดไฟค้างไว้ เซนเซอร์ภายในโคมจะทำการควบคุมการเปิดปิดไฟให้ สะดวกสบาย และประหยัดไฟ