Showing all 5 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60W ใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างเน้นการใช้งานในบริเวณทั่วไป เช่น ทางเดินสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. และมีการรับประกันการใช้งานนานถึง 2 ปี ตัวโคมผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายหมื่นชั่วโมง ทางบริษัทนำมาจำหน่ายราคาถูกที่สุด ยินดีให้บริการด้านรายละเอียดเพิ่มเติม รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

-26%
-68%
Scroll Up