Showing all 2 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 50w 

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 50w

ใช้แผงโซล่าเซลคุณภาพสูงสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับติดตั้งในเพื่อส่องสว่างในบริเวณทั่วไป เช่น ทางเดิน หน้าร้านค้า ป้ายโฆษณา ลานจอดรถ เป็นต้น สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานยาวนานหลายหมื่นชั่วโมง ทางบริษัทนำมาจำหน่ายราคาถูกที่สุด ทางบริษัทยินดีให้บริการด้านรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกท่าน รวมไปถึงมีการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

Scroll Up