Showing all 3 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 50W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 50W ใช้ แผงโซล่าเซลล์  คุณภาพสูงสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับติดตั้งในเพื่อส่องสว่างในบริเวณทั่วไป เช่น ทางเดิน หน้าร้านค้า ป้ายโฆษณา ลานจอดรถ เป็นต้น สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานยาวนานหลายหมื่นชั่วโมง ทางบริษัทนำมาจำหน่ายราคาถูกที่สุด ทางบริษัทยินดีให้บริการด้านรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกท่าน รวมไปถึงมีการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ