Showing all 2 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 300W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 300W ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาในตัวของแผงโซล่าเซลล์ โดยการผลิตแผงโซล่าเซลล์ให้สามารถเก็บแบตเตอรี่ให้ได้นานยิ่งขึ้น ทำให้หมดปัญหาการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ไปเลย เนื่องจากเเบตเตอรี่มีประจุการเก็บไฟฟ้าตั้งแต่ 25W , 35W และ บางตัวมีประจุไฟฟ้าถึง 40W แต่ละความจุก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป อายุการใช้งานก็จะต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นหัวใจของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ที่สำคัญคือการเก็บไฟ และ การส่งกระแสไฟให้โคมไฟทำงานได้ยาวนานที่สุดนั่นเอง

-30%
Scroll Up