Showing all 7 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W ใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ให้กำลัง 200W ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง เน้นการใช้งานในเสาไฟที่มีความสูงเหมาะสำหรับติดตั้งในมุมสูงเพื่อส่องสว่างในบริเวณทั่วไป เช่น ทางเดินสาธารณะ ปั้มน้ำมัน ลานจอดรถ เป็นต้น สินค้า และมีการรับประกันการใช้งานนานถึง 2 ปี
ตัวโคมผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายหมื่นชั่วโมง ทางบริษัทนำมาจำหน่ายราคาถูกที่สุด ยินดีให้บริการด้านรายละเอียดเพิ่มเติม รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

-25%
-25%
-22%