Showing all 3 results

โคมไฟฉุกเฉิน IWACHI

ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ IWACHI

โคมไฟฉุกเฉิน IWACHI ( Emergency Light IWACHI ) เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน สามารถนำไปติดตั้งในบริเวณต่างๆ เช่น ทางบันไดหนีไฟ บริเวณทางเดิน โกดังเก็บสินค้า ภายในอาคารตามจุดต่างๆ เป็นต้น ตัวโคมมีความแข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักเบา ติดตั้งใช้งานได้ง่ายเพียงแขวนกับฝาผนังตามทางเดินและต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้าน และสามารถสำรองไฟเมื่อเกิดเหตฉุกเฉินได้นานถึง 4 – 6 ชั่วโมง พร้อมรับประกันคุณภาพการใช้งาน

ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาควบคุมให้อาคาร หอพัก สำนักงานต่างๆ ต้องมีการติดตั้งโคม ไฟฉุกเฉิน ไว้ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่ในอาคาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้น