Showing all 4 results

โคมไฟฉุกเฉิน BEC

โคมไฟฉุกเฉิน BEC ( Emergency Light BEC ) เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ผลิตจากเม็ดชิป LED HIGH POWER ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง สำรองไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นานถึง 10 ชั่วโมง มีรีโมตที่สามารถควบคุมการใช้งานสำหรับการตั้งค่าต่างๆ ได้ รับประกันคุณภาพ
ไฟฉุกเฉิน
เหมาะสำหรับติดตั้งในตัวอาคาร สำนักงาน นับเป็นอุปกณ์สำคัญที่ต้องมีติดอาคาร สำนักงานไว้ เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไฟดับขึ้น ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาควบคุมให้อาคาร หอพัก สำนักงานต่างๆ ต้องควบคุมให้มีการติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน ไว้ เพื่อป้องอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่ในอาคาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้น

-62%
-62%
-62%