Showing all 2 results

แทรคไลท์ LED 7W

แทรคไลท์ LED 7W ( LED Tracklight 7W ) หรือไฟส่องเฉพาะจุด ที่นิยมนำไปส่องสว่างเพื่อเน้นให้สิ่งของนั้นๆดูโดดเด่นและเป็นที่โฟกัสมากขึ้น เช่น ส่องรูปภาพ ชิ้นงานศิลปะ หรือสามารถนำไปตกแต่งเพื่อความสวยงามภายในบ้านก็ได้เช่นเดียวกัน

-62%
-62%