Showing 1–20 of 26 results


หลอด Bulb LED

หลอด Bulb LED ได้ถูกนำมาใช้แทนหลอดไส้ (Incandescent) หรือหลอดตะเกียบ (ฟลูออเรสเซนต์) เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากหลอด LED ทรง BLUB ปัจจุบันมีราคาที่ถูกลงอย่างมาก และมีให้เลือกได้หลากหลายขนาดวัตต์ รูปทรงหลอดสวยงาม และที่สำคัญยังช่วยลดความร้อนที่มาจาก
ตัวหลอดได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าประหยัดทั้งค่าไฟ และอุณหภูมิภายในบ้านก็ลดลงด้วย หลอด Blub LED มีหลายขั้วให้เลือกใช้ ให้ตรงกับความต้องการ โดยหลักๆที่เป็นที่นิยม คือ ขั้ว E14, E27 และ E40  แต่ที่นิยมสูงสุด และพบเจอตามบ้านเรือนทั่วๆไป คือ ขั้วE27

ขั้ว E14 หรือที่เรียกกันว่า “ขั้วเล็ก” (จริงๆยังมีที่เล็กกว่าอีก คือ ขั้ว E12 ซึ่งพบไม่มากนัก โดยมากเป็นหลอดเฉพาะรุ่นเท่านั้น) สำหรับขั้วหลอดไฟ E14 นั้นนิยมใช้กับหลอดจำปา หลอดเปลวเทียน หลอดไฟวินเทจ
ขั้ว E27 เป็นขั้วหลอดไฟ ที่พบเห็นกันได้มากที่สุด เพราะนิยมใช้กับหลอดไฟแบบต่างๆ ได้หลากหลาย เริ่มแรกเดิมที ขั้ว E27 จะนำมาใช้กับหลอดไส้ทรงน้ำเต้า หรือ ทรงอินแคน ซึ่งย่อมาจาก Incandescent และ ทรงปิงปอง  โดยทรงที่นิยม คือ ทรงน้ำเต้า หรือที่ปัจจับันนิยมเรียกว่า หลอด Bulb led นั่นเอง
ขั้ว E40 ขั้วหลอดไฟ E40 เป็นขั้วหลอดเกลียวเหมือนกันกับ ขั้ว E27 แต่มีขนาดใหญ่กว่า สำหรับขั้วหลอดไฟ E40 นั้น นิยมใช้กับหลอดที่มีกำลังวัตต์สูงๆ เพื่อรองรับขนาดของหลอดที่ใหญ่ขึ้น โดยทั่วไปจะใช้กับหลอด “High Watt” ที่มีกำลังวัตต์มากกว่า 40w ขึ้นไป

-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%