Showing all 4 results

หลอดไฟ LED 40w

หลอดไฟ LED 40w

หลอดไฟ LED 40w มีอายุการใช้งานที่ยาวนานให้ค่าความสว่างสูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่าหลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ เหมาะสำหรับใช้ในตัวอาคารบ้านเรือนเช่น ในสำนักงาน ห้องรับแขก ห้องนอน ระเบียงทางเดิน เป็นต้น บริษัทเรายินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดี

-20%
-20%
-22%
฿240.00 บาท