Showing 1–32 of 50 results

หลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED เป็นนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์รูปแบบเก่า ยิ่งไปกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน LED ทำให้มีการนำไปใช้ในแวดวงการออกแบบ รวมถึงการออกแบบแสงให้เป็นไปได้ง่ายกว่าแต่ก่อน และประหยัดขึ้นมาก โดยทั่วไปหลอดไฟแอลอีดี ที่จำหน่ายในโลก จะแบ่งออกเป็น 3 อุณหภูมิแสงหลักๆ ดังนี้

1.แสงวอร์มไวท์ ( Warm White ) 2700K – 3000K แสงออกส้ม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

2.แสงเดย์ไลท์ ( Daylight ) 6000K – 6500K แสงออกขาว สามารถทำให้รู้สึกตื่นตัว

3.แสงคูลไวท์ ( Cool White ) 4000K เป็นค่าแสงที่อยู่ตรงกลาง แสงออกนวลตา ปัจจุบัน เริ่มเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น

ทางบริษัท นำเสนอหลอดไฟ LED ภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาด อาทิ Philips EVE GATA ด้วยราคาที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ลูกค้าผู้สนใจสามารถเช็คราคาส่วนลด และเงื่อนไข โปรโมชั่น สุดพิเศษ ได้กับเซลล์ทุกคน

( หมายเหตุ เนื่องจากราคาหลอดไฟ เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในร้านค้าปลีก และโมเดิร์นเทรด โครงสร้างราคาแต่ละร้าน จึงอาจแตกต่างกัน การนำเสนอราคาที่จำหน่ายอาจส่งผลต่อโครงสร้างราคาของบริษัทแม่แต่ละแบรนด์ อีกทั้งในปัจจุบัน ราคา หลอดไฟ led มีราคาที่ลดลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างมาก แนะนำให้Add [email protected] หรือโทรปรึกษาเซลล์ เพื่ออัปเดทราคา


UPDATE! มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ ๑ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน

 

ลักษณะพื้นที่เฉพาะ

ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน

ค่าเฉลี่ยความเข้ม  ของแสงสว่าง (ลักซ์)

จุดที่ความเข้มของ แสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)

บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือ ยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มีการสัญจรใน ภาวะฉุกเฉิน

ทางสัญจรในภาวะ ฉุกเฉิน

ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน

๑๐

(กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับโดยวัดตามเส้นทางของ ทางออกที่ระดับพื้น)

ภายนอกอาคาร

ลานจอดรถ ทางเดิน บันได

๕๐

๒๕

ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ

๕๐

ภายในอาคาร

ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง

๑๐๐

๕๐

 

ลิฟท์

๑๐๐

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป

 

ห้องพักฟื้นสำหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน

๕๐

๒๕

ป้อมยาม

๑๐๐

– ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
– ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ
– ห้องเก็บของ

๑๐๐

๕๐

โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา

๓๐๐

๑๕๐

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน

 

– ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อลูกค้า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ

๓๐๐

๑๕๐

 

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน

ลักษณะพื้นที่เฉพาะ

ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน

ค่าเฉลี่ยความเข้ม ของแสงสว่าง (ลักซ์)

จุดที่ความเข้มของ แสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือการ ปฏิบัติงาน

 

ห้องเก็บวัตถุดิบ บริเวณห้องอบหรือห้องทำให้แห้งของโรงซักรีด

๑๐๐

๕๐

– จุด/ลานขนถ่ายสินค้า
– คลังสินค้า
– โกดังเก็บของไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย
– อาคารหม้อน้ำ
– ห้องควบคุม
– ห้องสวิตซ์

๒๐๐

๑๐๐

   

- บริเวณเตรียมการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ
- บริเวณพื้นที่บรรจุภัณฑ์
- บริเวณกระบวนการผลิต
- บริเวณที่ทำงานกับเครื่องจักร
-บริเวณการก่อสร้างการขุดเจาะการขุดดิน
- งานทาสี

๓๐๐

๑๕๐

 

ตารางที่ ๒ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน

การใช้สายตา

ลักษณะงาน

ตัวอย่างลักษณะงาน

ค่าความเข้มของแสง สว่าง (ลักซ์)

งานหยาบ

งานที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน มีความแตกต่างของสีชัดเจนมาก

– งานหยาบที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่า ๗๕๐ ไมโครเมตร (๐.๗๕ มิลลิเมตร)
– การตรวจงานหยาบด้วยสายตา การประกอบ การนับ การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ่
– การรีดเส้นด้าย
– การอัดเบล การผสมเส้นใย หรือการสางเส้นใย
– การซักรีด ซักแห้ง การอบ
– การปั๊มขึ้นรูปแก้ว เป่าแก้ว และขัดเงาแก้ว
– งานตี และเชื่อมเหล็ก

๒๐๐ – ๓๐๐

งานละเอียดเล็กน้อย

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกกลาง สามารถมองเห็นได้ และมีความแตกต่างของสีชัดเจน

– งานรับจ่ายเสื้อผ้า
– การทำงานไม้ที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง
– งานบรรจุน้ำลงขวดหรือกระป๋อง
– งานเจาะรู ทากาว หรือเย็บเล่มหนังสือ งานบันทึกและคัดลอกข้อมูล
– งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และล้างจาน
– งานผสมและตกแต่งขนมปัง
– การทอผ้าดิบ

๓๐๐ – ๔๐๐

 

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถ มองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสี ปานกลาง

– งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม
– การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่ ๑๒๕ ไมโครเมตร (๐.๑๒๕ มิลลิเมตร)
– งานออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
– งานประกอบรถยนต์และตัวถัง
– งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก
– การทำงานไม้อย่างละเอียดบนโต๊ะหรือที่เครื่องจักร
– การทอผ้าสีอ่อน ทอละเอียด

๔๐๐ – ๕๐๐

 

การใช้สายตา

ลักษณะงาน

ตัวอย่างลักษณะงาน

ค่าความเข้มของแสง สว่าง (ลักซ์)

   

– การคัดเกรดแป้ง
– การเตรียมอาหาร เช่น การทำความสะอาด การต้มฯ
– การสืบด้าย การแต่ง การบรรจุในงานทอผ้า

 

งานละเอียดปานกลาง

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถ มองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีบ้าง และต้องใช้สายตาในการทำงานค่อนข้างมาก

– งานระบายสี พ่นสี ตกแต่งสี หรือขัดตกแต่งละเอียด – งานพิสูจน์อักษร
– งานตรวจสอบขั้นสุดท้ายในโรงผลิตรถยนต์

๕๐๐ – ๖๐๐

– งานออกแบบและเขียนแบบ โดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
– งานตรวจสอบอาหาร เช่น การตรวจอาหารกระป๋อง
– การคัดเกรดน้ำตาล

๖๐๐ – ๗๐๐

งานละเอียดสูง

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตา ในการทำงานมาก

– การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่ ๒๕ ไมโครเมตร (๐.๐๒๕ มิลลิเมตร)
– งานปรับเทียบมาตรฐานความถูกต้องและความแม่นยำของอุปกรณ์
– การระบายสี พ่นสี และตกแต่งชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดมากหรือต้องการ ความแม่นยำสูง
– งานย้อมสี

๗๐๐ – ๘๐๐

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตา ในการทำงานมากและใช้เวลาในการทำงาน

– การตรวจสอบ การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ
– การตรวจสอบและตกแต่งสิ่งทอ สิ่งถัก หรือเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนขั้นสุดท้ายด้วยมือ
– การคัดแยกและเทียบสีหนังที่มีสีเข้ม
– การเทียบสีในงานย้อมผ้า
– การทอผ้าสีเข้ม ทอละเอียด
– การร้อยตะกร้อ

๘๐๐ – ๑,๒๐๐

 

การใช้สายตา

ลักษณะงาน

ตัวอย่างลักษณะงาน

ค่าความเข้มของแสง สว่าง (ลักซ์)

งานละเอียดสูงมาก

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อยมากหรือมี สีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่งในการทำงานมากและใช้เวลาในการทำงานระยะเวลานาน

– งานละเอียดที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกว่า ๒๕ ไมโครเมตร (๐.๐๒๕ มิลลิเมตร)
– งานตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก
– งานซ่อมแซม สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีอ่อน
– งานตรวจสอบและตกแต่งชิ้นส่วนของสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีเข้มด้วยมือ
– การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สีเข้มและสีอ่อนด้วยมือ

๑,๒๐๐ – ๑,๖๐๐

งานละเอียดสูงมากเป็น พิเศษ

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อยมากหรือมีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้ สายตาเพ่งในการทำงานมากหรือใช้ทักษะและความชำนาญสูง และใช้เวลาในการทำงานระยะเวลานาน

– การปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ
– การเจียระไนเพชร พลอย การทำนาฬิกาข้อมือสำหรับกระบวนการผลิตที่มีขนาด เล็กมากเป็นพิเศษ
– งานทางการแพทย์ เช่น งานทันตกรรม ห้องผ่าตัด

๒,๔๐๐ หรือมากกว่า

 

ตารางที่ ๓ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ ๑

พื้นที่ ๒

พื้นที่ ๓

๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ มากกว่า ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ มากกว่า ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ มากกว่า ๑๐,๐๐๐

๓๐๐ / ๖๐๐ / ๑,๐๐๐ / ๒,๐๐๐

๒๐๐ / ๓๐๐ / ๔๐๐ / ๖๐๐

หมายเหตุ :

พื้นที่ ๑ หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ ๒ หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง
พื้นที่ ๓ หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ ๒ ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

Scroll Up