Showing all 7 results

หลอดไฟ GATA

หลอดไฟ GATA ( Light Bulb GATA ) เป็นแบรนด์ที่ผลิตโดยบริษัทของคนไทยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีจำนวนวัตต์ให้เลือกตั้งแต่ 2W 5W 7W 10W 13W และ 15W มีเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดค่าไฟ และยังคงให้ความสว่างอยู่ อีกทั้งยังเป็นแสงที่ช่วยถนอมสายตา ไม่มีรังสีUV ไม่ทำให้แสบตา มีอายุการใช้งานยาวนานหลายหมื่นชั่วโมง จัดจำหน่ายในราคาถูก มีบริการให้คำแนะนำด้านการใช้งาน รวมไปถึงบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ