Showing all 2 results

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 50w

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 50w

สปอร์ตไลท์ขนาด 50w เหมาะสำหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคารเช่น ในไซต์งานก่อสร้าง ใช้ส่องชิ้นงานศิลปะ และในสตูดิโอ เป็นต้น  สินค้าได้มาตรฐาน มอก. กินไฟน้อย ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์  ลูกค้าสามารถเลือกสปอร์ตไลท์ได้ตามใจชอบทั้งกำลังวัตต์ ประเภทของแสง และยี่ห้อ หากมีคำถามลูกค้าสามารถสอบถามเราได้ ทางเราพร้อมตอบคำถามให้ลูกค้าด้วยความเต็มใจ

Scroll Up