Showing all 12 results

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) สวิทช์ชิ่ง หรือ หม้อแปลง มีหน้าที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแปลงไฟบ้านซึ่งเป็นกระแสสลับ AC ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC พร้อมกับปรับแรงดันไฟให้เหมาะสมกับความต้องการของอุปกรณ์นั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็น 12V ซึ่งทางเรามีจำหน่ายหลายกำลังวัตต์ มีความทนทานสูง ระบายความร้อนได้ดี มีการรับประกัน 1 ปี และได้รับมาตรฐานมอก. 1955-2551