แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทางทิศใด

 

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทางทิศใด

ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นสักนิดนึงว่าประเทศไทยของเรานั้นมีภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาทางทิศเหนือนิดหน่อย ซึ่งนั้นถือเป็นข้อดีที่ทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถรับปริมาณแสงแดดได้เข้มข้นกว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร ซึ่งข้อเสียหลักๆ ที่เห็นได้ชัดก็คืออุณหภูมิที่สูงเป็นเงาตามตัวอย่างเลี่ยงไม่ได้นั้นเอง แต่หากจะพูดถึงหนึ่งในประโยชน์ของการที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดแบบเข้มข้นก็คือ ทำโซล่าฟาร์ม หรือก็คือโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นั้นเอง ซึ่งการทำโซล่าฟาร์มนั้นตั้งคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเช่น การจัดสรรงบประมาณ การเลือกพื้นที่ การดูแลรักษา และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงในบทความนี้นั้นเอง

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. แบบหมุนตามแสงอาทิตย์ (Tracking System) โดยจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวนว่ามุมและทิศทางใดที่สามารถรับแสงจากดวงอาทิตย์มากที่สุด จากนั้นจึงสั่งให้กลไกหมุนแผงโซล่าเซลล์ไปยังทิศทางนั้นๆ (คล้ายๆ กับดอกทานตะวันที่จะหันไปยังดวงอาทิตย์ได้เอง) 2. แบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed System) จะต่างจากแบบแรกคือแผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถขยับได้ ผู้ติดตั้งต้องศึกษาข้อมูลแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางและมุมองศาให้ดีก่อนการติดตั้ง โดยปกติการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเป็นลักษณะวงรีแคบๆ และโลกจะหมุนรอบตัวเองไปด้วย คิดเป็นเวลา หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เท่ากับ 1 วัน โดยจะมีมุมหมุนเอียง ที่คงที่ 23.45 องศา จึงเป็นผลให้แสงแดดแรงในช่วงฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาว และส่งผลให้ฤดูร้อนมีเวลากลางวันยาวกว่าฤดูหนาวนั่นเอง ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร “เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกจากนั้นจึงอ้อมผ่านทิศใต้ก่อนจะตกดินทางทิศตะวันตก” ดังนั้นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ดีควรหันไป “ทางทิศใต้” โดยเอียงทำมุมกับดวงอาทิตย์ประมาณ “15 องศา” จึงจะได้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุด

ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วยังต้องคำนึงถึงคุณภาพและชนิดของแผงโซล่าเซลล์ อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งควรเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง มีเมฆน้อย ฝนไม่ค่อยตก แดดออกตลอดทั้งปี และหากต้องการติดตั้งบนหลังคาบ้านก็อาจจะต้องตรวจสอบโครงสร้างก่อนว่าจะสามารถรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากผู้ติดตั้งได้ทำงานศึกษาข้อมูลปัจจัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และรอใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์ได้เลย
แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทางทิศใด

 

 

 

 

Scroll Up