ปริมาณของแสง หน่วยฐาน SI

benner ปริมาณแสง หน่วยฐานSI

ปริมาณทางแสง หน่วยวัด และ การแปลงหน่วย

หน่วยวัดสำหรับปริมาณทางแสง (ได้แก่ ฟลักซ์การส่องสว่าง ความเข้มการส่องสว่าง ความส่องสว่าง
และความสว่าง) ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้เป็นหน่วยในระบบ SI ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามใน
ตำราหรือมาตรฐานบางประเทศอาจใช้หน่วยวัดที่แตกต่างออกไป จึงได้รวบรวมและสรุปไว้ดังนี้

ปริมาณหน่วยที่มา/คำอธิบายตัวคูณที่ทำให้เป็นหน่วย SI

ฟลักซ์การส่องสว่าง (luminous flux)

Dekalumen

10 ลูเมน

10 lm

light-watt

1 วัตต์ของพลังงานที่แผ่ออกมาของ
ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร

683 lm

ความเข้มการส่องสว่าง(luminous intensity)

candle

ปริมาณแสงที่ได้มาจากหลอดไส้มาตรฐาน
(incandescent standard lamp)
อาจเรียกว่า แรงเทียน

1 cd

Hefner
candle

ปริมาณแสงที่ได้มาจากหลอดเปลว
มาตรฐาน (flame standard lamp)

0.9 cd

ความส่องสว่าง (illuminance)

Metrecandle

1 ลูเมนต่อตารางเมตร

1 lux

footcandle

1 ลูเมนต่อตารางฟุต

10.764 lux

phot

1 ลูเมนต่อตารางเซนติเมตร

10000 lux

nox

0.001 ลูเมนต่อตารางเมตร

0.001 lux

ความสว่าง(luminance)

lambert

1/π แรงเทียนต่อตารางเซนติเมตร

3183 cd/m2

footlambert

1/π แรงเทียนต่อตารางฟุต

3.426 cd/m2

nit

1แรงเทียนต่อตารางเมตร

1 cd/m2

stilb

1 แรงเทียนต่อตารางเซนติเมตร

10000 cd/m2

apostilb

1/10000π แรงเทียนต่อตารางเซนติเมตร
(0.0001 lambert)

0.3183 cd/m2

blondel

= 1 apostilb

0.3183 cd/m2

skot

= 0.001 apostilb

0.00032 cd/m2

ที่มา : www.tieathai.org

สินค้าทั้งหมดดูทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll Up